Harmonogram oceny wniosków w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 24.07.2017 r.

Harmonogram oceny wniosków w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3:

  • zakończenie naboru wniosków: 10 lipca 2017 roku,
  • ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie: do 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.
  • etap negocjacji: do 60  dni  od dnia zakończenia oceny formalno – merytorycznej (z zastrzeżeniem, że całkowita ocena wniosków nie może trwać dłużej niż 120 dni)

 

 
Top