Trzy kroki do żłobka, czyli o tym, jak niewiele trzeba, aby wesprzeć najmłodsze dzieci i ich rodziców

Data publikacji: 09.06.2017 r.
Trzy kroki do żłobka, czyli o tym, jak niewiele trzeba, aby wesprzeć najmłodsze dzieci i ich rodziców
Myślisz o otworzeniu żłobka lub klubu dziecięcego, chcesz zatrudnić dziennych opiekunów? Nie zwlekaj! Możesz liczyć na wsparcie ze środków unijnych. Już niebawem, 30 czerwca 2017 roku, rozpoczniemy nabór wniosków o dofinansowanie projektów przewidujących utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. A jeśli wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb w gminie, gdzie projekt będzie realizowany – można także zapewnić doradztwo, szkolenia czy pośrednictwo pracy dla ich rodziców lub opiekunów. Przekonaj się, że od realizacji takiego pomysłu dzielą Cię zaledwie trzy kroki!
 
 

KROK 1: OPRACUJ POMYSŁ

 

 
Ustal gdzie, w jakim lokalu, przy użyciu jakich zasobów oraz w jakich godzinach zapewnisz opiekę. Przemyśl, co nowego wniesie Twoja działalność do najbliższego otoczenia oraz w jaki sposób może posłużyć innym. Zastanów się także nad efektami oraz uzasadnieniem swojej koncepcji. 
 
 
Im więcej przewidzisz i zaplanujesz, tym z większym spokojem będziesz mógł przystąpić do realizacji swojego pomysłu.

 

 

KROK 2: POSTARAJ SIĘ O DOFINANSOWANIE

 
 
 
 
Wypełnij wniosek na wzorze przygotowanym przez Instytucję Organizująca Konkurs i złóż go do niej między 30 czerwca a 10 lipca 2017 roku.
 
 
Dofinansujemy najciekawsze, najrzetelniej opracowane, dające największą gwarancję stabilności i trwałości realizacji przedsięwzięcia. 
 
 
Możesz przygotować projekt jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub oświatową albo prawna, o ile nie znajdujesz się w bazie podmiotów wykluczonych, o których wspomina dokumentacja konkursowa.
 
 
Szacujemy, że konkurs zostanie rozstrzygnięty, a więc poznamy ostateczną listę projektów wybranych do dofinansowania, w październiku 2017 roku. Masz jednak prawo na własne ryzyko rozpocząć realizację swojego przedsięwzięcia wcześniej. W przypadku wybrania Twojego projektu do dofinansowania – zwrócimy wszystkie poniesione przez Ciebie koszty kwalifikowalne w ramach Programu.
 
 
Nie zapomnij o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów przed rozpoczęciem świadczenia opieki na rzecz dzieci.
 
 
Oczekiwanym przez nas efektem projektów w ramach tego konkursu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie. Może zostać to osiągnięte poprzez zastosowanie dodatkowo, oprócz zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, działań na rzecz aktywizacji zawodowej. Pamiętaj o tym – z tego będziemy Cię rozliczać w kontekście otrzymanych od nas pieniędzy. 

 

 

KROK 3: CIESZ SIĘ Z EFEKTÓW

 
 
Opracowany przez Ciebie projekt otrzymał dofinansowanie? Świetnie! Ze spokojem realizuj go przy wsparciu przyznanego Ci opiekuna projektu. Prowadź uporządkowaną dokumentację, którą będziemy mieli prawo przejrzeć w trakcie kontroli. 
 
 
Jednak przede wszystkim pogratuluj sobie sukcesu, który wspiera rodziców lub opiekunów i gwarantuje opiekę dla najmłodszych mieszkańców naszego województwa. Wszyscy wiemy, że powrót na rynek pracy po przerwie związanej z narodzinami dziecka jest momentem stresującym. Dzięki Twojemu projektowi może być jednak łatwiejszy i przynieść ulgę dziesiątkom rodziców. 
 
 
Wiele projektów otrzymało już dofinansowanie na tego typu działalność. W najbliższych tygodniach opowiemy na blogu o kilku takich miejscach, które z powodzeniem funkcjonują dzięki temu, że ich właściciele skorzystali z możliwości finansowego wsparcia.
 
 
Top