Spotkanie informacyjne pn.: „ Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 ”.

×

Błąd

Nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny.
Data publikacji: 05.06.2017 r.

Informacja o spotkaniach

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „ Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3  ”.

Najbliższe spotkania odbędą się w następujących terminach:

  • 19 czerwca 2017r. - w godz. 11:00 - 14:00 (rejestracja od 10:45) - Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro;
  • 26 czerwca 2017r. - w godz. 11:00 - 14:00 (rejestracja od 10:45) - (uwaga! nastąpiła zmiana miejsca spotkania!) Sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Gen Traugutta 21/23 – XVII piętro;
  • 27 czerwca 2017r. - w godz. 11:00 - 14:00 (rejestracja od 10:45) - Sala konferencyjna Urzędu Miasta  Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 – I piętro;
  • 29 czerwca 2017r. - w godz. 11:00 - 14:00 (rejestracja od 10:45) - Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 1 – I piętro;
  • 3 lipca 2017r. - w godz. 11:00 - 14:00 (rejestracja od 10:45) - Sala konferencyjna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego, ul. Ułańska 2 – parter;

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkań zapraszamy podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach aktualnego konkursu dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Program spotkań

  • Omówienie dokumentacji konkursowej (regulamin, załączniki, kryteria wyboru, formularz wniosku o dofinansowanie itd.),
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich,
  • Konsultacje indywidualne.

Organizatorzy spotkania

Organizator spotkania w Łodzi:
Główny Punkt Informacyjny w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Bełchatowie:
Lokalny Punkt Informacyjny w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Brzezinach:
Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Sieradzu:
Lokalny Punkt Informacyjny w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Łowiczu:
Lokalny Punkt Informacyjny w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 72 29
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

 

 

Weź udział w szkoleniu

Wybierz organizatora szkolenia:

zestawienie znakow2

 
Top