Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok

W dn. 27 czerwca 2017 r. mocą Uchwały nr 830/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.
W Harmonogramie dodano na IV kwartał 2017 r. konkursy dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Poddziałania I.2.1 i I.2.2 oraz Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna. Ponadto usunięto zaplanowany na IV kwartał nabór dla Osi Priorytetowej III Transport, Działania III.3 Transport multimodalny.

Dokument obowiązuje od dn. 27 czerwca 2017 r.

pdfHarmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok645.9 KB

pdfOpis aktualizacji wprowadzonych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok351.34 KB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2017-06-27
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe

Artykuły powiązane

 
Top