Informacja o konkursie dla poddziałania X.2.1

Data publikacji: 05.12.2016 r.

Z uwagi na konieczność dostosowania dokumentów niezbędnych do ogłoszenia konkursu do zmienionych Wytycznych zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także prowadzone uzgodnienia z Komisją Europejską w zakresie trybu wdrażania wsparcia niezbędna jest zmiana terminu ogłoszenia konkursu i rozpoczęcia naboru dla poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników. W dniu 5 grudnia 2016 r. planowane jest ogłoszenie konkursu, natomiast nabór trwał będzie w okresie: 19-30 stycznia 2017 r.

Artykuły powiązane

 
Top