Lista wniosków pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy" - stan na 10 marca 2017 r.

Data publikacji: 13.03.2017 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/16 z Działania VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (według stanu na dzień 10.03.2017 r.).

Lista wniosków opublikowana na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

 
Top