Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru dotyczącego wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

Data publikacji: 10.02.2017 r.

Poniżej udostępniamy listę wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru z działania VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy"

Lista wniosków wybranych do dofinansowania opublikowana na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (stan na dzień 8.02.2017 r.).

 
Top