ZMIANA TERMINU: Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 05.03.2020 r.

Informacja o naborze

Informujemy o zmianie regulaminu konkursu dotyczącego kształcenia zawodowego. Zmiana spowodowana jest wydłużeniem terminu naboru wniosków do 30 czerwca 2020 roku. Pierwotnie nabór miał się zakończyć 20 kwietnia 2020.

Regulamin konkursu po zmianach

Opis zmian w regulaminie konkursu

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/20 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

 

 
Top