Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 16.08.2017 r.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-002/17
na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Działania X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw” Poddziałania X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

 
Top