Lista projektów wybranych do dofinansowania: Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement- aktualizacja.

Data publikacji: 25.04.2018 r.

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów,  z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania  w konkursie nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-002/17- aktualizacja w wyniku korekty nazwy Wnioskodawcy.

pdfLista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania 274.41 KB

 
Top