Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja w wyniku uwzględnienia protestu w ramach konkursu z Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

Data publikacji: 07.02.2018 r.

Poniżej przedstawiamy liste projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-002/17-aktualizacja w wyniku protestu. 

pdfZaktualizowana lista projektów219.74 KB


Top