Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 20.10.2015 r.

pdfInformacje na temat utworzonych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 dofinansowanych z konkursu pn. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3"514.52 KB


 pdfSzczegolowe nformacje na temat miejsca i form realizacji projektow wybranych w konkursie.pdf239.72 KB


 

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania - szczegółowe informacje na temat miejsca i form realizacji projektów118.64 KB

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/15 116.78 KB

pdfSkład Komisji Oceny Projektów254.91 KB

Informujemy o zmianie Załącznika nr 8 i Załącznika Nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/15 w ramach Działania X.1, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego 20 października 2015 roku.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami obowiązuje od dnia 9 grudnia 2015 roku.

pdfZałącznik nr 8 - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami – standardowa354.69 KB

pdfZałącznik nr 9 - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami – kwoty ryczałtowe471.51 KB


Informujemy o zmianie pdfRegulaminu konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/15623.43 KB w ramach Osi Priorytetowej X, Działania X.1, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego 20 października 2015 r.

Zmianie uległy także zapisy następujących załączników do Regulaminu:

Do Regulaminu dołączono dodatkowy załącznik:

Opis wprowadzonych zmian znajduje się w pdfWykazie zmian do Regulaminu konkursu Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/15370.95 KB.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami obowiązuje od dnia 26 listopada 2015 r.

Ponadto informujemy o wydłużeniu naboru wniosków do dnia 4 stycznia 2016 r. (poniedziałek).


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/15 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Artykuły powiązane

 
Top