Wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały przekazane do oceny form.-meryt. w ramach KOP powołanej dla konkursu Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (RPLD-10.01.00-IZ.00-10-001/1

Artykuły powiązane

 
Top