Zmiana Załącznika Nr 8 i Załącznika Nr 9 do Regulaminu konkursu z Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 09.12.2015 r.

Informujemy o zmianie Załącznika nr 8 i Załącznika Nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/15 w ramach Działania X.1, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego 20 października 2015 r.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami obowiązuje od dnia 9 grudnia 2015 r.

pdfZałącznik nr 8 - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami – standardowa354.69 KB

pdfZałącznik nr 9 - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami – kwoty ryczałtowe471.51 KB

Artykuły powiązane

 
Top