Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 31.08.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje o ogłoszonym 31 sierpnia 2016 r. konkursie z Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


 
Ogłoszenie o konkursie oraz Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz na Portalu Funduszy Europejskich.

 
Top