Wyniki konkursu z poddziałania IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne

Data publikacji: 14.12.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym (14 grudnia 2016 r.) opublikowana została informacja o wynikach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 z Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne" rozstrzygniętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o wynikach jest dostępna na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

 
Top