Dokumenty diagnostyczne dla profilowania wsparcia w ramach FEŁ2027 (cel polityki 4)

Zakres wsparcia programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w ramach celu polityki 4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych został określony na podstawie licznych dokumentów diagnostycznych, które pozwoliły na przeprowadzenie analizy regionalnych potrzeb i wyzwań i odpowiednie spriorytetyzowanie interwencji, w zgodzie z regulacjami dotyczącymi polityki spójności w perspektywie 2021-2027:

 
Top