Wyłoniono do dofinansowania projekty w dwóch konkursach na promocję gospodarczą regionu

Data publikacji: 10.01.2017 r.

wyniki 2 konkursow na promocje gospodarcza 05 01 2017

W pierwszym konkursie, skierowanym głównie do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, izb gospodarczych i organizacji przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz szkół wyższych z województwa łódzkiego dotację otrzyma 12 projektów. Łączna wartość projektów to ponad 19,9 mln zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi ok. 15,5 mln zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Z kolei, w tym samym konkursie, ale dedykowanym Miastu Łodzi, Magistrat skorzystał z unijnej szansy i opracował 1 projekt, wart ponad 14,8 mln zł. Wysokość dofinansowania tego wniosku o dofinansowanie jest na poziomie powyżej 10, 2 mln zł.

Szczegóły nt. wyłonionego do dofinansowania projektu

 
Top