Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Miasto Ozorków - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 25.08.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0020/17, pn. ”Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej” złożony przez Gminę Miasto Ozorków uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top