Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego programów z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej

Data publikacji: 30.11.2022 r.

Informujemy, iż dla Konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-002/22 zmieniony został Regulamin Konkursu w zakresie zwiększenia całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 2 202 231,54 EUR co stanowi 10 550 450,87 PLN

Regulamin konkursu po zmianach

Wykaz zmian w regulaminie konkursu

Artykuły powiązane

 
Top