Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 16.11.2022 r.

Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Lista projektów

 
Top