Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziecmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 12.10.2022 r.

Poniżej publikujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej dla konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Lista projektów

 
Top