Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 16.11.2022 r.

Informujemy, iż dla Konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-003/22 zmieniony został Regulamin Konkursu w zakresie zwiększenia całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu po zmianie wynosi: 547 099,15 EUR, co stanowi 2 564 199,01 PLN.

Regulamin konkursu po zmianach z 14.11.2022

Wykaz zmian w regulaminie

 
Top