Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Data publikacji: 24.05.2022 r.

Informujemy, iż dla Konkursu nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/21 zmieniony został Regulamin Konkursu w zakresie zwiększenia całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 721 780,33 EUR, co stanowi 3 389 624,77 PLN.

Regulamin konkursu po zmianach

Wykaz zmian

Artykuły powiązane

 
Top