Webinarium pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry”

Data publikacji: 27.12.2021 r.

Informacje o webinarium

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Bełchatowie i Sieradzu zapraszają do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry”. Celem webinarium jest omówienie dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu (Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Najbliższe webinaria odbędą się w następujących terminach:

 • 12 stycznia 2022 roku w godz. 11:00 – 12:00 (rekrutacja do 10.01.2022 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie;
 • 14 stycznia 2022 roku w godz. 11:00 – 12:00 (rekrutacja do 12.01.2022 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Spotkanie informacyjne skierowane jest do:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • instytucje naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej, legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu.

 

Program webinarium

Omówienie zakresu wsparcia w ramach Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu (Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego):

 1. Podstawowe informacje o konkursie - cele i założenia konkursu, w tym:
  - podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie,
  - typy projektów możliwych do realizacji,
  - zasady finansowania.
 2. Jak poprawnie złożyć wniosek?
 3. Zasady oceny projektu.
 4. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 5. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem przedstawicieli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Organizator webinarium

Organizator webinarium 12.01.2022 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator webinarium 14.01.2022 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 14
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula infomacyjna art. 13 RODO

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Zakończone
 • Data: od 2022-01-12 do 2022-01-14
 • Miejsce: Bełchatów, Sieradz
 • Temat: Jak uzyskać dofinansowanie?
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top