Schemat „Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego”

Data publikacji: 03.01.2022 r.

Ze względu na potrzebę zwiększenia czytelności schematu zamieszczonego w „Programie profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego”, stanowiącym załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu Nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/21, publikujemy osobno niniejszy schemat. Schemat obrazuje ścieżkę działań ww. regionalnego programu zdrowotnego.

schemat

 

Artykuły powiązane

 
Top