Lista umów o dofinansowanie projektów, zawartych w styczniu 2022 roku w ramach konkursu zamkniętego dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Data publikacji: 15.02.2022 r.

Poniżej przedstawiamy listę umów o dofinasowanie projektów zawartych w styczniu 2022 roku w ramach konkursu zamnkniętego
Osi priorytetowej V Ochrona środowiska
Działania V.3. Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Poddziałania V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lista umów

 
Top