Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Data publikacji: 04.02.2021 r.

Poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Wyniki oceny merytorycznej

 
Top