Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Data publikacji: 17.11.2021 r.

15 listopada 2021 r. zmieniliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach gospodarki wodno-kanalizacyjnej w związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych.

Wystąpiliśmy o zgodę do Gminy Żarnów i Gminy Gidle na podwyższenie poziomu dofinansowanie dla projektów:

  • pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie” z kwoty 2 799 238,21 zł do kwoty całkowitego wnioskowanego dofinansowania: 5 004 800,00 zł,
  • pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach” z kwoty 323 994,30 zł do kwoty całkowitego wnioskowanego dofinansowania: 579 275,00 zł.

Obie Gminy wyraziły zgodę na podniesienie dofinansowania.

Jednocześnie wybraliśmy do dofinansowania projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała – etap II” złożony przez Gminę Biała znajdujący się dotąd na liście rezerwowej.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

 
Top