Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla naboru dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Data publikacji: 04.02.2021 r.

Poniżej publikujemy skład Komisji Oceny Projektów (KOP) powłanej dla naboru dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Skład KOP

 
Top