Informacje o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu zamkniętego dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej - sierpień 2021

Data publikacji: 06.09.2021 r.

Poniżej publikujemy szczegółowe informacje o umowach na dofinansowanie projektów, zawartych w sierpniu 2021 roku w ramach konkursu zamkniętego dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Informacje o umowach

 
Top