Zmiana Rocznego Planu Działania na 2020 r dla EFS

W związku ze zmianami RPO WŁ na lata 2014-2020 zmianie w tym zakresie uległy Roczne Plany Działania na 2020 r.

Poniżej aktualne wersje Rocznych Planów Działania dla Osi Priorytetowej VIII i IX.

RPD dla osi VIII

RPD dla osi IX

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2020-04-15
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top