Zmiana Rocznego Planu Działań na 2020 dla EFS

W związku ze zmianami kryteriów wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego zmianie w tym zakresie uległy Roczne Plany Działania (RPD) na 2020 r. Poniżej aktualne wersje Rocznych Planów Działań dla każdej Osi Priorytetowej.

RPD dla Osi VIII

RPD dla Osi IX

RPD dla Osi X

RPD dla Osi XI

 

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2020-02-27
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top