Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Aleksandrów Łódzki - niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Data publikacji: 27.08.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0001/19, pn. „Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki”, złożony przez Gminę Aleksandrów Łódzki został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1201/19 z dnia 22.08.2019 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 9 999 533,28 PLN.

Informacje o projekcie

 
Top