Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Aleksandrów Łódzki w ramach trybu pozakonkursowego dotyczącego niskoemisyjnego transportu miejskiego - ZIT

Data publikacji: 19.07.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0001/19, pn. „Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki” złożony przez Gminę Aleksandrów Łódzki uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 70,59 % punktów. Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-003/18.

 
Top