Wynik oceny formalnej wniosku złożonego przez Gminę Aleksandrów Łódzki - niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Data publikacji: 13.06.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0001/19, pn. „Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki” złożony przez Gminę Aleksandrów Łódzki uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top