Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - miasto Łódź

Data publikacji: 15.04.2019 r.

12 kwietnia 2019 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (WUP) opublikował listę projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - miasto Łódź.

Listę, oraz szczegółowe informacje o projektach znajdziesz na stronie internetowej WUP.

 
Top