Pytania i odpowiedzi do konkursów dotyczących edukacji przedszkolnej i wdrożenia programów typu outplacement

Data publikacji: 18.06.2018 r.

Pytanie:

Co należy zrobić w sytuacji, kiedy walidacja wniosku wskazuje, że przekroczyłem limit znaków, a zgodnie z licznikiem w wordzie nie wykorzystałem całego limitu?

Odpowiedź:

Jeśli treść wniosku została przygotowana w programie Word lub Excel i skopiowana do generatora wniosków to programy te wprowadzają wiele niewidocznych znaczników wpływających np. na formatowanie tekstu. Liczniki dostępne w generatorze wniosków zliczają wszystkie znaki, również te niewidoczne, co może prowadzić do przekroczenia limitów znaków. IOK zaleca zatem pisanie bezpośrednio w generatorze wniosków. Jeśli konieczne jest przygotowanie wniosku np. w Wordzie, należy przekopiować treść do dostępnego w każdym systemie Notatnika, a następnie z niego przekopiować treść do generatora wniosków. Systemowy Notatnik usuwa niepotrzebne znaczniki zostawiając tylko niezbędny tekst.
Informacja do załączenia do konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/18 Edukacja przedszkolna oraz do konkursu nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-001/18 Wdrożenie programów typu outplacement

Wnioskodawco pamiętaj, że jeśli przygotowałeś treść wniosku o dofinansowanie w programie Word lub Excel i kopiujesz go do generatora wniosków, to programy te wprowadzają wiele niewidocznych znaczników wpływających np. na formatowanie tekstu. Liczniki dostępne w Generatorze Wniosków zliczają wszystkie znaki, również te niewidoczne, co może prowadzić do przekroczenia limitów znaków.
Zaleca się zatem pisanie bezpośrednio w Generatorze Wniosków. Jeśli konieczne jest przygotowanie wniosku np. w Wordzie, należy przekopiować treść do dostępnego w każdym systemie Notatnika, a następnie z niego przekopiować treść do Generatora Wniosków. Systemowy Notatnik usuwa niepotrzebne znaczniki zostawiając tylko niezbędny tekst.

Artykuły powiązane

 
Top