Projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego wdrożenia programów typu outplacement

 
Top