Zmiana Regulaminu konkursu w Poddziałaniu X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”,

Data publikacji: 16.11.2018 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu RPLD.10.02.02-IZ.00-10-001/18 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Działania X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw” Poddziałania X.2.2 „Wdrożenieprogramów typu outplacement”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w zakresie aktualizacji treści Standardu udzielania wsparcia realizowanego w ramach poddziałania X.2.2, stanowiącego załącznik nr 15 do ww. Regulaminu konkursu

docxZałącznik nr 15 – Standard udzielania wsparcia realizowanego w ramach Poddziałania X.2.2105.14 KB
docZałącznik 15.1 do Standardu udzielania wsparcia/Minimalny zakres regulaminu rekrutacji do projektu dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą195 KB
docZałącznik 15.2 do Standardu udzielania wsparcia / Minimalny zakres formularza rekrutacyjnego160 KB
docZałącznik 15.3 do Standardu udzielania wsparcia / Minimalny zakres Karty oceny formularza rekrutacyjnego134 KB
docZałącznik 15.4 do Standardu udzielania wsparcia / Minimalny zakres Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości277 KB
docZałącznik 15.5 do Standardu udzielania wsparcia / Minimalny zakres biznes planu239 KB
docZałącznik 15.6 do Standardu udzielania wsparcia / Minimalny zakres karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego96 KB
docZałącznik 15.7 do Standardu udzielania wsparcia / Minimalny zakres umowy o udzielenie wsparcia finansowego464.5 KB
docZałącznik 15.8. do Standardu Wzór oświadczenia uczestnika o statusie podatnika VAT125.5 KB

 
Top