Zmiana załaczników do regulaminu konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej

Data publikacji: 28.06.2018 r.

Informujemy o zmianie załączników nr 7, 8 i 9 do Regulaminu konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/18 dotyczącego Edukacji przedszkolnej.

Zmiana wynika z konieczności zapewnienia zgodności treści umów z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu danych tzw. RODO.

Lista zmienionych załaczników

docxZałącznik nr 7 – wzór umowy o dofinansowanie projektu.15.27 MB
docxZałącznik nr 8 – wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe).15.29 MB
docxZałącznik nr 9 – minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.86.2 KB

 
Top