Zakończenie etapu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 07.11.2017 r.

6 listopada 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował na swojej stronie internetowej informację o zakończeniu etapu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostepne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

 
Top