Lista umów o dofinansowanie podpisanych w październiku 2017 r. - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 02.11.2017 r.

31 października 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w październiku 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące podpisanych umów dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top