Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych we wrześniu 2017 r. - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 03.10.2017 r.

3 października 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych we wrześniu 2017 r. w ramach konkursu dotyczącego Aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szczegółowa lista umów dostępna jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top