Lista umów podpisanych w sierpniu 2017 r. w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 
Top