Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego przez Miasto Łódź - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT

Data publikacji: 19.04.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0002/16, pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)” złożony przez Miasto Łódź został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 452/17 z dnia 18.04.2017 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 26 651 849,44 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym156.76 KB

 
Top