Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Miasto Łódź - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT

Data publikacji: 21.03.2017 r.

Projekt pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)" złozony przezMiasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę formalną. Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.06.03.01-10-0002/16. Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-005/16.

 
Top