Informacja o wynikach konkursu w ramach poddziałania VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

Data publikacji: 06.10.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 04 października 2016 r. opublikowana została informacja o wynikach konkursu nr  RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 (Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia) rozstrzygniętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o wynikach jest dostępna na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

 
Top