Korekta listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu wspierającego aktywność zawodową osób po 29 roku życia

Data publikacji: 17.01.2017 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że 16 stycznia 2017 r. opublikowana została korekta listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 Poddziałania VIII.2.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Potrzeba korekty spowodowana była błędnie zaokrągloną kwotą dofinansowania wniosku o numerze kancelaryjnym EFS-4220-RPLD.8.2.1-1.0024/16.

Skorygowana lista projektów wybranych do dofinansowania dostępna jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top