Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 08.03.2016 r.

Harmonogram oceny wniosków w ramach konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ-10-001/16:

  • zakończenie naboru wniosków: 18 kwietnia 2016 roku, 
  • ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie: do 120 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

 

 
 
Top