Zmiana Regulaminu konkursu - Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna

Data publikacji: 05.04.2016 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/16 w raamch Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna Regipnalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, ogłosznego 8 marca 2016 roku.

Zmianie uległy także zapisy następujących załączników do Regulaminu: 

  • Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
  • Załącznik nr 12 - Lista gmin.

Zmieniony Regulamin konkursu wraz z załącznikami obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2016 r.

pdfWykaz zmian w Regulaminie konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/1697.85 KB

pdfRegulamin konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/16492.95 KB

pdfZałącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020549.15 KB

pdfZałącznik nr 12 - Lista gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną (gdzie wychowaniem przedszkolnym objętych jest mniej niż 80,79% dzieci zamieszkałych w danej gminie)351.5 KB

 
Top